Historyczne Granice Dolnego Śląska

Historyczne Granice Dolnego Śląska

Bardzo profesjonalny artykuł poświęcony wyborom parlamentarnym 1997 roku. Trudno stwierdzić, ilu użytkowników tam „zameldowanych-zainstalowanych” podaje swoje prawdziwe dane, ale wielu ma wpisane nazwy miejscowości, które już nie istnieją albo nie powinny być stosowane przez Polaków urodzonych w Polsce i mieszkających tutaj a ponadto – jak widać po wpisanych ukończonych szkołach – studiowały tu, na polskiej ziemi. Jeśli jesteście dumni ze swojego pochodzenia, jeśli tu się urodziliście, jeśli tu, w polskiej ziemi, spoczywają wasi przodkowie, to opisujcie polskie miasta po polsku!

Do tego trzeba dodać oszczędności związane z brakiem konieczności zwrotu kosztów ich kampanii wyborczych w kwocie około 150 milionów co cztery lata. Ulegając naciskom różnych partii, grup społecznych lub Kościoła, podawano wtedy do publicznej wiadomości informacje wybranych agentach, ponieważ osoby te zaczęły być dla kogoś niewygodne i zaistniała potrzeba ich zniszczenia. I nie ma się czemu dziwić, przecież wtedy nastąpił największy rozkwit ich miast.

Przykładowo średni wynik dla wszystkich gmin województwa mazowieckiego wyniósł six,8, a maksymalną liczbę punktów mogły się poszczycić takie gminy jak Bydgoszcz, Kraków, Piła, Zgorzelec, Legnica, Aleksandrów Łódzki, Gliwice, czy Piekary Śląskie. W dużej mierze te inwestycje były finansowane bezpośrednio z budżetu województwa.

Hrycak pisze m. in. „… „rzezi wołyńskiej” -wzajemnej i krwawej czystce etnicznej, której ofiarami padło po obu stronach tysiące spokojnych mieszkańców”. I że kontynuowali to oni w latach 1944-45 w stosunku do bezbronnej ukraińskiej mniejszości na zachód od Sanu !. W każdym razie jest rzeczą jasną, że zarówno ukraińskie, jak i polskie jednostki zbrojne, zaangażowały się w totalną rzeź doprowadzając do krwawego apogeum nienawiść, która wzrastała między oboma narodami przez pokolenia”. W tekście tym wprost poraża następujący fragment (71): „Często słyszy się, że konfrontacja była planowym działaniem Ukraińców, którzy chcieli całkowicie pozbyć się Polaków, mordując ich, na co dziś nie mamy żadnych dowodów !. Ukraińcy podjęli decyzję usunięcia Polaków ze spornych terenów przez ich wyrugowanie, a nie wymordowanie !. Dopiero kiedy się to nie powiodło, a Polacy nie chcieli opuścić terenów, doszło do użycia siły !”.

Na razie NUTS’y mają charakter jednonarodowy, euroregiony już nie, ale zakłada się i po to się je przecież tworzy, aby w przyszłości przekroczyły granice swoich państw. W ten oto demokratyczny, europejski sposób większościowa ordynacja wyborcza pozwoli zrealizować Niemcom ich odwieczne pragnienie – odzyskać Ziemie Zachodnie i Północne, bez kropli krwi, za naszym przyzwoleniem, ba, nawet z istotną braterską pomocą i przyjaźnią międzynarodową. Wiele razy przyjeżdżają do Polski po cichu, tak, żeby nikt nie wiedział.

Corocznie przyjmują na pierwszy rok studiów taką ilość osób, że liczba ich sięga czasami i setek na każdy kierunek. Dochodzi do tego, że na pierwszy rok zostaje przyjętych tak dużo osób, iż tworzy się po kilkanaście grup ćwiczebnych. Są to ludzie często brani do pracy z łapanki, głów-nie magistrowie lub wykładowcy, których z różnych powodów pozbyły się uczelnie państwowe nierzadko dorabiają tam sobie osoby piastujące wysokie stanowiska w instytucjach, którym dana uczelnia podlega wreszcie są to też wykładowcy państwowych uczelni wyższych, którzy podłapali fuchę i nierzadko, jeżdżąc po prywatnych uczelniach całego kraju, znacząco sobie dorabiają. Można nawet po-wiedzieć, że efektem tych działań byłoby rozwiązanie problemu bezrobocia w Polsce, a przy szerszym ich przyjęciu – na świecie.

Praca W Małopolsce Perspektywy Dla Szukających

Praca W Małopolsce Perspektywy Dla Szukających

Reforma administracyjna z 1998 roku z dniem 1 stycznia 1999 r. powołała do życia województwo łódzkie. Moja wiedza na ów temat jest taka że znaleziono szczatki jednej może two osób dlatego, ze teren mieści się blisko kościoła a kiedyś chowano właśnie w pobliżu tychże, ale mnie nie chodzi to ze parę tygodni wstecz wstrzymano budowę ale to że prawie ten lat nie rozpoczeto tej budowy, ze względu na braki finansowe, a tu nagle wywala się 95 tysięcy na jakiś tam pieprzony pomnik czy tablice dla jakiegoś tam popieranego przez mniejszość prezydenta, który przecież nic specjalnego nie zrobił dla kraju, dla województwa a przede wszystkim dla Rumi… to kaczorowanie już mnie do szału doprowadza. Unsolicited Industrial E-mail (UCE) – niezamawiana oferta handlowa, spam komercyjny charakterze reklamowym, zakazany przez prawo polskie i dyrektywę UE.

 

Nie odmawiając powstańcom warszawskim bohaterstwa i poświęcenia w walce, trzeba jednak otwarcie powiedzieć kto jest winien ich klęski. Od 16 lat u sterów władzy są ci sami gracze polityczni – zmieniają tylko nazwy swoich partii, przenoszą się do innych lub tworzą nowe partie i sojusze, a wszystko po to, by zatrzeć przed wyborcami ślady swych po-przednich wpadek, nie zrealizowanych obietnic lub afer gospodarczych, w których brali udział. Po przełomie 1989 roku, gdy zaistniały warunki do rozwoju elementów wolnorynkowych, można było stopniowo, powoli reformować ówczesny socjalistyczny program i przeobrażać go w dobrze funkcjonujący organizm. Podawanie strat lub oszczędności w kwotach przybliżonych też wiąże się z tym, że niewiele źródeł jest w stanie podać ich dokładne sumy, gdyż zależy to od zbyt wielu zmiennych i różnych w każdym przypadku czynników. Jest to po prostu niemożliwe.

Natomiast praca Siemaszków drobiazgowo dokumentująca przebieg systematycznego ludobójstwa na Wołyniu latem 1993 r. według jednego schematu i obejmującego w tych samych interwałach czasowych duże obszary, w wyniku którego dokonywano miesiąc po miesiącu "oczyszczanie" Wołynia ze wschodu na zachód z ludności polskiej – ostatecznie potwierdza wybitnie planowy charakter tych zbrodni. Usunięcia Polaków" z ziemi, na której oni żyli w większości od pokoleń, "przez ich wyrugowanie" (!?). Chodziło tutaj całkowicie bezprawne rzekome "ultimatum", co do którego strona ukraińska po dziś dzień rozpowszechnia kłamstwa (np. Były to pierwsze mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w speedbadmintonie.

Historycznie na obszarze obecnego województwa łódzkiego w okresie I Rzeczpospolitej Polskiej istniały województwa: łęczyckie, sieradzkie z ziemią wieluńską, rawskie oraz sandomierskie (obecny powiat opoczyński). Granice między tymi województwami nie zmieniały się i istniały od czasów ich utworzenia (panowanie Kazimierza III Wielkiego) aż do 1793 roku. Te trzy województwa łączyła wspólna historia dziejów i to od czasów Polski dzielnicowej. W 1919 roku Polska po odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli odziedziczyła podział administracyjny państw zaborowych, który został tylko lekko zmodyfikowany. Tak zostało utworzone pierwsze województwo łódzkie, które było zaprzeczeniem tradycji, kultury i historii obszaru na którym ono istniało.

Upadek Najbogatszego Województwa?

Upadek Najbogatszego Województwa?

Prawda jest tym, co dostaliśmy w spadku i jest naszym dziedzictwem, które oddamy następnemu pokoleniu. A po czwarte jeśli ktoś zamiast myśleć i kierować się zdrowym rozsądkiem oczekuje że może sobie chodzić wszędzie byle jak byle gdzie oczekując że wszystko co złe i niebezpiecznie będzie zagrodzone i odizolowane to jego miejsce jest albo w Rosji bo tam tak wszyscy mają (z resztą właśnie dlatego cześć rosyjskich przejazdów wyposażona jest w zapory przeciwczołgowe) albo w kaftanie bezpieczeństwa. Działania, które przyniosłyby rzeczywiste korzyści mieszkańcom regionu – w postaci poprawy ich bezpieczeństwa: niezależności energetycznej, ograniczania skutków powodzi i suszy oraz zachowania czystego, zdrowego środowiska – chcą wspierać tylko nieliczne województwa. Po nieco ponad godzinie bylibyśmy w Gorzowie czy Kostrzynie.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Decyzjom nadaniu lub odebraniu miastom statusu województwa towarzyszyło nieraz wiele kontrowersji i protestów. Kiedy przyszli po nacjonalistów, nie protestowałem.

Wczoraj Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił projekt deklaracji w sprawie pomysłów przekazania samorządowi wojewódzkiemu akcji spółki Polskie Koleje Linowe S.A. Czytamy w nim: „Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża gotowość przejęcia akcji spółki Polskie Koleje Linowe S.A. … Samorząd Województwa, prowadzący politykę rozwoju Małopolski, jest najwłaściwszym podmiotem do przejęcia odpowiedzialności za funkcjonowanie PKL S.A. …. Przejęcie akcji PKL S.A. przez Województwo Małopolskie zapewnia również, iż rozwój kolei górskich odbywać się będzie przy zrozumieniu konieczności ochrony tatrzańskiej przyrody, a zarazem w ścisłym porozumieniu i z korzyścią dla samorządów lokalnych”.

W pracy metodycznie przebadane są tereny wszystkich 11 powiatów byłego województwa wołyńskiego – od Bugu po granicę polsko-sowiecką z 1939 r. W ramach powiatów uwzględnione są wszystkie gminy wiejskie (łącznie 103) i miejskie, wreszcie – „baza podstawowa” – pojedyncze wsie, osady, kolonie, futory etc., łącznie około 1720 jednostek!, w których zdołano ustalić (często, jeśli nie przeważnie -w sposób niepełny) ludobójstwo na Polakach.

Hrycak pisze m. in. „… „rzezi wołyńskiej” -wzajemnej i krwawej czystce etnicznej, której ofiarami padło po obu stronach tysiące spokojnych mieszkańców”. I że kontynuowali to oni w latach 1944-45 w stosunku do bezbronnej ukraińskiej mniejszości na zachód od Sanu !. W każdym razie jest rzeczą jasną, że zarówno ukraińskie, jak i polskie jednostki zbrojne, zaangażowały się w totalną rzeź doprowadzając do krwawego apogeum nienawiść, która wzrastała między oboma narodami przez pokolenia”. W tekście tym wprost poraża następujący fragment (71): „Często słyszy się, że konfrontacja była planowym działaniem Ukraińców, którzy chcieli całkowicie pozbyć się Polaków, mordując ich, na co dziś nie mamy żadnych dowodów !. Ukraińcy podjęli decyzję usunięcia Polaków ze spornych terenów przez ich wyrugowanie, a nie wymordowanie !. Dopiero kiedy się to nie powiodło, a Polacy nie chcieli opuścić terenów, doszło do użycia siły !”.

Na wielu liniach po wejściu na rynek przewoźników prywatnych doszło do prawdziwego renesanu kolei, a liczba pasażerów na wielu liniach wzrosła kilkudziesięciokrotnie. W poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik powiedział, że Mazowsze we wrześniu zamiast 55 mln zł wpłaci do budżetu państwa 127 tys.

Oferty te byłyby połączone w Ogólnopolski Bank Danych Pracy po to, aby wpisując do wyszukiwarki internetowej nazwę zawodu, można było odszukać listę wszystkich ofert takiej pracy z terenu całego kraju. Nie ma też zasiłków dla bezrobotnych, gdyż ludzie – w związku z nowym systemem emerytalnym – w razie braku pracy przechodzą na emeryturę (płaconą w całości z ich konta emerytalnego lub uzupełnianą przez Państwowy Fundusz Rentowy). Na ich utrzymanie powinny łożyć także prywatne stacje komercyjne, zagwarantowane odpowiednią ustawą. Ich dopiero rozwijające się umysły nie powinny być narażane na tego rodzaju pranie mózgu.

Sejmik Województwa Małopolskiego

Sejmik Województwa Małopolskiego

 Historycznie na obszarze obecnego województwa łódzkiego w okresie I Rzeczpospolitej Polskiej istniały województwa: łęczyckie, sieradzkie z ziemią wieluńską, rawskie oraz sandomierskie (obecny powiat opoczyński). Granice między tymi województwami nie zmieniały się i istniały od czasów ich utworzenia (panowanie Kazimierza III Wielkiego) aż do 1793 roku. Te trzy województwa łączyła wspólna historia dziejów i to od czasów Polski dzielnicowej. W 1919 roku Polska po odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli odziedziczyła podział administracyjny państw zaborowych, który został tylko lekko zmodyfikowany. Tak zostało utworzone pierwsze województwo łódzkie, które było zaprzeczeniem tradycji, kultury i historii obszaru na którym ono istniało.

Tak młodych ludzi powinniśmy jeszcze intensywnie wychowywać i kształtować ich osobowości, a nie dawać im narzędzia do sprawowania jakichkolwiek rządów czy zmuszać do podejmowania ważkich czasami decyzji. Po roku 1989 – a więc po utworzeniu podstaw prawnych dla rozwoju szkolnictwa prywatnego oraz zmuszeniu uczniów studiów zaocznych i podyplomowych na uczelniach państwowych do płacenia czesnego za pobieraną naukę – sytuacja drastycznie się zmieniła. I ta rzeka pieniędzy, zalaławojewództwa, powiaty i gminy.

Tym, kto będzie pełnił dane stanowisko, zadecyduje gospodarność i troska podległych sobie obywateli, a więc już zaistniałe dokonania, a nie, jak to się dzieje teraz, przynależność partyjna lub hasła programowe – obiecanki, które z reguły po wygraniu wyborów nie są realizowane. Obecnie, w roku 2005 – po 16 latach „zwrotów” majątków, Kościół Katolicki nadal domaga się kolejnych.

 

Niestety, 15 października 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zaproponował uchwałę, która dopuszcza stosowanie na obszarze gminy Kraków pieców na paliwa stałe, wprowadzając jedynie próg stężeń emisji pyłu na poziomie nie wyższym niż 40 mg/m3. Organizując Antysmogowy Marsz Żałobny chcemy przypomnieć władzom województwa, że w ich rękach spoczywa zdrowie i życie mieszkańców, i sprawić, że zmienią decyzję i zaproponują rozwiązania, które realnie wpłyną na powietrze w Krakowie. Można przypuszczać, że większość z nich to osoby urodzone w Polsce, które posiadają obywatelstwo polskie.

Coś w poprzednich dwóch (bo musiałem podzielić) formularzach zaszwankowało (prawda, że to polskie słowo z języka niemieckiego a do tego edytor podkreśla na czerwono) i wysłałem ponownie (także podzielony!) dodając, aby przesłali mi jakiś poważny adres, który rzeczywiście ułatwiłby komunikację w tej sprawie albo aby podwyższyli limit 2000 znaków np. do 3000. Danzig jest prawdziwą dla Niemca, ale w oficjalnych formularzach piszemy polskie nazwy, przecież w dow. Szkoda, że jest nas tak mało, nas, którzy zwracają uwagę na sprawy poważne i polskie. I w życiorysie napisał po prostu: mojego ojca rozstrzelali Rosjanie w Katyniu. Jeżeli uważa Pan, że dane treści posiadają charakter danych bezprawnych, to ich usunięcie może nastąpić jedynie w trybie określonym art. Z pewnością ich opinia może zaoszczędzić nam wielu nerwów.

Zdaniem marszałka województwa opolskiego Józefa Sebesty utworzenie wspólnej organizacji samorządów trzech sąsiadujących ze sobą państw przyniesie wymierne korzyści obywatelom. Podpisany został także list intencyjny w sprawie kontynuacji współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego przez województwo śląskie i Opolszczyznę oraz Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzy-szeni "Area Beskidy", Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzysze-nie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza". I fakt, że szlachta ze wschodu się polonizowała, ale wyciągania z tego jakiś wniosków dominowaniu, czy które województwo było bardziej polskie lub niepolskie, jest dziwne. A dzieci w Zielonej Górze uczą takich durnot że mieszkają na Ziemii Lubuskiej tylko dlatego że takie jest województwo.

Zyski z opodatkowania to: zwiększenie konkurencyjności polskich sklepów, zahamowanie spadku a nawet wzrost ich liczby oraz zmniejszenie bezrobocia. Aby utrzymać się przy władzy poprzez wykazanie się mniejszym deficytem budżetowym – a więc lep-wynikami gospodarczymi – wyprzedawano za grosze najlepsze polskie przedsiębiorstwa. Firmy te przynosiły stały, duży zysk dla budżetu państwa, jednak nie był on aż tak wielki, jak jednorazowy zastrzyk gotówki, która na-pływała po ich sprzedaży. Trzeba stwierdzić, czy ich często ogromne majątki nie pochodzą aby z korupcji. Wszyscy nowi urzędnicy państwowi, począwszy od zwykłego gryzipiórka, po ministrów i prezydenta, powinni corocznie składać deklaracje podatkowe, które byłyby sprawdzane pod kątem ich wiarygodności. Najlepsze województwo otrzymało six,94 punkty.

65. Rocznica Akcji Wisła A Rzeź Wołynia

65. Rocznica Akcji Wisła A Rzeź Wołynia

Małopolska wraz z Krakowem zyskały rangę jednego z najważniejszych polskich regionów turystycznych. Ich opanowanie wymaga ogromnego wkładu pracy, ale niewątpliwe osoba ze znajomością np. chińskiego, ma ugruntowaną pozycję na rynku pracy. Mieszkańcy Województwa Pomorskiego czy Zachodniopomorskiego, preferują języki skandynawskie, ze względu na bliskość tych krajów i bardzo atrakcyjny rynek pracy. Są one najbardziej popularne w tych regionach, jednak mieszkańcy Krakowa czy Kielc także się ich uczą. Ciekawym przykładem preferencji językowych jest także Województwo Opolskie. Polskie prawo spadkowe jest dość elastyczne w kwestii sporządzania testamentów – zezwala nawet na odręczne spisanie ostatniej woli, a dokument taki ma pełną moc prawną. Co więcej testamenty szczególne tracą swoją moc po upływie pół roku od dnia ustania ich okoliczności. Prawo zezwala tym osobom na działanie w imieniu testatora, ile nie mają w tym żadnego interesu – nie dziedziczą po nim, nie przysługuje im zachowek, nie są zstępnymi osób ujętych w testamencie. Szczególnym ich instalatorem okazał się Bolesław Pobożny, książę kaliski.

Byli wśród nich nauczyciele, urzędnicy samorządowi na różnych stanowiskach – kierownicy i szeregowi urzędnicy, pracownicy banków, firm prywatnych – przedstawiciele różnych zawodów – sprzedawcy, księgowi, strażacy, a nawet DJ. Projekt realizowano przez 14 miesięcy od sierpnia 2005 r. do września 2006 r. w sześciu powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w ośmiu grupach szkoleniowych.” Zatem wystarczy podzielić koszt projektu przez liczbę uczestników by otrzymać wartość 13 851,51 PLN na jednego uczestnika, z czego Unia „ufundowała” z pieniędzy swoich podatników 10 388,63 PLN na każdego „szkolącego się”. Po zakończeniu każdego z kolejnych siedmiu modułów, uczestnicy wypełniali kwestionariusz ankietowy, który umożliwiał ocenę materiałów szkoleniowych, wykładowcy, przydatności i cenności zdobytej wiedzy oraz organizację szkolenia. Do połowy XV w. istniały w strukturze województwa kasztelanie.

Wielokrotnie przedstawialiśmy ministrowi gospodarki i wicepremierowi Pawlakowi, kolejne nasze polskie opracowania: w tym całkowite procesowanie węgla w złożu,potrzeby wysyłania górników do niebezpiecznych pokładów węgla z dużą zawartością metanu. Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Tritia” zrzeszające województwa śląskie i opolskie oraz czeski kraj morawsko-śląski i kraj żyliński na Słowacji. W Polsce dotąd ich nie było, podczas gdy przykładowo na pograniczu słowacko-węgierskim jest już osiem. Niezależnych telewizjach, aby zwątpić w ich wykształcenie.

Do tego wszystkiego mamy jeszcze wojewodę, czyli terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. Chyba trzeba było być skończonym idiotą zeby mysleć, ze po wejsciu do EU nie będzie postępował powolny proces unifikacji naszego kraju z resztą wspólnoty. PO, PiS, SLD, grają w tej samej drużynie, a najgorszy jest PiS, który wielu ludzi uważa za partie patriotyczną, a po działaniach wiadac, że otrzymują polecenia od tych samych ludzi co Tusk&Company. Kiedy przyszli po antyglobalistów, nie protestowałem. Terytorialnie interesujący nas herb obejmuje niedawno zlikwidowane województwa: elbląskie, gdańskie, toruńskie i północną, pomorską część województwa bydgoskiego. Trzecie województwo, województwo pomorskie, posiadało własny symbol, czerwonego, koronowanego gryfa. Polskie Restauracje – Restauracje w Polsce.

Piękna Polska